Kontakt ROT-avdrag Fönsterrenovering U-värden Beslag - sortiment Olika fönster & bågar Kondens
Bildgalleri F-skattsedel Byte glaskasett/energiglas Ljudisolera Glas/energiglas - sortiment Glasning/Tillverkning av bågar Miljö-Miljöhantering

 

ROT-avdraget – så fungerar det

Dags för lite projekt i hemmet? Då kan du utnyttja möjligheten till ROT-avdrag. På arbetskostnader

upp till 100 000 kronor per år får du tillbaka hälften i form av skattereduktion. ROT-avdraget gäller för

renovering/underhåll, ombyggnad samt tillbyggnad och kan utnyttjas av småhusägare och bostadsrättsinnehavare.

Hyresrätter omfattas inte av systemet. Arbetet kan utföras i ett fritidshus, det finns

inget krav på att det måste göras där man är mantalsskriven. Däremot måste man som privatperson

äga huset (inte via ett egenägt bolag) och det måste enligt fastighetstaxeringen vara klassificerat

som ett småhus.

Skattereduktionen trädde i kraft den 8 december 2008 och alla arbeten som utförts från och med

den dagen omfattas av ROT-avdraget. Kostnader som du haft under perioden 8 – 31 december

kommer dock att läggas ihop med eventuella kostnader för 2009, du kan inte få en skattereduktion

på mer än 50 000 kronor för hela perioden 8 december 2008 – 31 december 2009.

Från och med den 1 juli 2009 ska entreprenören dra av ROT-avdraget direkt på fakturan. Företaget

får sedan begära att få det avdragna beloppet från Skatteverket.

 

ROT-avdraget är kopplat till individen

Skattereduktionen är inte kopplad till fastigheten utan till den enskilda individen. Det innebär att om

det finns två ägare till villan eller bostadsrätten kan avdrag göras för totalt 200 000 kronor och alltså

ge en total skattelättnad på 100 000 kronor för hushållet. Tänk på att det totala belopp som du

betalar i skatt måste vara högre än den summa du kan få i avdrag, du kan aldrig få ett högre

ROT-avdrag än vad den slutliga skatten uppgår till. ROT-avdraget är därför preliminärt fram tills att

deklarationen är gjord och den slutliga skatten för inkomståret är fastställd.

 

Anlita ett företag med F-skatt

För att avdraget ska beviljas måste du anlita ett företag som har F-skattsedel. Eftersom det enbart

är arbetskostnaden som är avdragsgill, inte materialkostnaden, ska du be att få arbetstiden separat

specificerad på fakturan. Spara en kopia till deklarationen.

 

ROT-avdraget samordnas med Hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

I praktiken är ROT-avdraget en utvidgning av Hushållsnära tjänster och den maximala avdragsrätten

på 50 000 kronor per person inkluderar eventuella köpta tjänster till hemmet som städning

eller barnpassning. Har du köpt både Hushållsnära tjänster och tjänster som berättigar till ROTavdrag

är den sammanlagda avdragsgilla maxgränsen 100 000 kronor per person och år.

Tänk på att många energibesparande åtgärder också kan ses som reparationer och underhåll.

Det gäller dock inte åtgärder som berättigar till bidrag från annat håll.

För mer information om ROT-avdraget, se Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

 

 

<---Tillbaka

copyright 2012 SH ENERGIGLAS & FÖNSTERRENOVERING